Hjälp

Hjälp finns ett musklick bort!

Överallt finns det en hjälpknapp som tar dig till det webbaserade hjälpsystemet för företagssidorna. Naturligtvis är även det byggt med samma teknik.

Du kan redan nu titta på hjälpsidorna på help.webpages.se/hjalp/

Introduktion

Vi genomför också regelbundet introduktionsseminarier för nya användare.

Dessa är även till för dig som har använt systemet ett tag men vill få svar på frågor eller inspiration. Kanske ni har blivit flera som skall dela på ansvaret för att uppdatera informationen på era sidor?

Kontakta oss för att få kommande datum för seminarierna.

Login